De moment, el servei s’ha obert a Ciutat Vella perquè és una de les zones de la ciutat amb més precarietat, amb una economia on predominen els sectors econòmics que ofereixen llocs de treball amb més mancances. També és on hi ha molta població estrangera, especialment indefensa a la vulneració de drets. En aquest espai, però, també es donarà assessorament a les empreses que vulguin oferir feina amb bones condicions.

En aquesta oficina també s’informa a les entitats i organitzacions arrelades al territori per tal que coneguin el servei. L’objectiu és que els derivin els casos que els arriben. A la sessió d’aquest dimecres, per exemple, entre les entitats que hi han assistit, hi ha una advocada del Casal dels Infants que ho podrà donar a conèixer els familiars dels infants que assisteixen. L’oficina és una exemple de la territorialització que vol fer Barcelona Activa, que està impulsant la seva presència als diferents districtes de la ciutat. La iniciativa es fa amb la col·laboració dels sindicats CCOO i UGT.

El primer tinent d’alcalde, Gerardo Pisarello, ha explicat que “els ciutadans han de conèixer els seus drets i els han de poder exercir”. Per exemple, la durada de les jornades laborals. Pisarello ha assegurat que “si Barcelona vol una economia dinàmica s’ha de fer amb unes condicions laborals justes”, i que després de la retallada de drets laborals amb la crisi, “és la nostra obligació vetllar perquè no es vulnerin”.