El cens català de comerços està elaborat per la Direcció General de Comerç i el Consell General de Cambres de Catalunya. Aquest estudi ofereix informació actualitzada de l’activitat comercial arreu del territori. El cens s’ha presentat en el marc de la jornada Comerç, Territori i Vida Urbana, dins la Setmana del Comerç, que impulsa la Generalitat. La conclusió principal és que l’oferta de comerços a Catalunya ha crescut de mitjana un 1,87 % i se situa en més de 103.000 comerços.

De nou, tal com va passar l’any 2016, Granollers és la ciutat de més de 50.000 habitants amb una densitat comercial més gran: 18,17 establiments per cada 1.000 habitants. A continuació hi ha Girona, que es consolida a la segona posició amb 16,82 comerços per cada 1.000 habitants. Segons el cens català de comerços, Barcelona ocupa la tercera posició en densitat comercial.

L’informe també destaca que la meitat dels comerços catalans tenen menys de 65 metres quadrats, i que nou de cada 10 establiments estan situats en l’anomenada trama urbana consolidada. Això vol dir que la majoria de l’oferta comercial està integrada dins els nuclis urbans.

El cens, per comarques

L’anàlisi de l’evolució del nombre de comerços per comarques concentra a l’àrea metropolitana de Barcelona els increments de l’oferta comercial. El Garraf (4,51 %), el Baix Llobregat (3,70 %) i el Barcelonès (3,46 %) són les comarques que més creixen en oferta comercial respecte al 2016. Per contra, el Pallars Sobirà (-21,43 %) i el Pallars Jussà (-10,04 %) cauen notablement.

Cens de comerços a Catalunya