Les denominacions dels combustibles canviaran a partir de l’octubre. S’establirà un nou sistema d’etiquetatge del carburant als aparells sortidors i les boques de les mànegues de totes les estacions de servei de l’estat. L’objectiu és unificar criteris entre els països membres de la Unió Europea. Aquí tens tot el que has de saber sobre la nova normativa.

· Quan entrarà en vigor la nova normativa?

El nou etiquetatge exigit per la Unió Europea s’aplicarà a partir del 12 d’octubre.

· A qui afecta els canvis?

D’una banda, a les estacions de servei. Les etiquetes es posaran en els aparells sortidors i les boques de les mànegues. A més, tots aquells vehicles que estiguin matriculats a partir del 12 d’octubre portaran incorporades de fàbrica les noves denominacions dels combustibles a la tapa del dipòsit.

· Com canviaran les etiquetes?

Les benzines passaran a anomenar-se E5, E10 o E85, segons el percentatge d’etanol que continguin. Pel que fa als dièsel, distingirem entre B7 i B10, d’acord amb el percentatge de biodièsel, i XTL, corresponent al dièsel parafínic. L’etiquetatge dels gasos identificarà l’hidrogen (H2), el gas natural comprimit (CNG), el gas liquat de petroli (LPG) i el gas natural liquat (LNG).

· Com saber quin tipus de combustible he de posar al meu vehicle?

Les noves etiquetes en cap cas substituiran les que hi ha ara a les benzineres sinó que conviuran amb les actuals, les que ja coneixen els conductors. L’objectiu és que totes dues es complementin. Per exemple, la majoria de vehicles de benzina fan servir la 95 i la 98. Totes dues equivalen a l’E5.

Etiquetatge de dièsel i benzina