(ACN) Naturgy ha fet efectiu el pagament de 13,7 milions d’euros a l’Ajuntament de Barcelona corresponents a l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) de les obres de la central tèrmica de cicle combinat situada al Port de Barcelona, finalitzades l’any 2010.

Així, es compleix el que va acabar fixant el Tribunal Suprem el març del 2019, després de vuit anys de tràmits administratius i judicials. La companyia també ha fet efectiu el pagament dels interessos de demora i els recàrrecs liquidats en concepte d’endarreriment en el compliment de les seves obligacions.

El litigi va començar quan el 2011 l’Ajuntament va iniciar inspeccions per a la regularització tributària de l’ICIO per a aquesta obra, que constava que tenia un cost inicial de 44.828.212 euros, però la companyia va al·legar que el cost d’execució total havia estat molt inferior.

Un cop resoltes les al·legacions, i deduïdes només les partides que no devien formar part del cost d’execució, així com les quantitats ingressades a compte juntament amb la sol·licitud de la llicència, es va practicar una liquidació de 13.783.250,22 euros.

El juliol del 2016, una sentència d’un jutjat contenciós administratiu de Barcelona va determinar la correcció de la quantitat de 13,7 milions d’euros de l’ICIO, una sentència ratificada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el 2018, i pel Tribunal Suprem, el 2019.