Aquesta modificació de crèdit és de 275 milions d'euros, que s'adaptaran al pressupost prorrogat i que el govern vol destinar a inversions i a incrementar la despesa social. El contingut d'aquests comptes s'ha negociat especialment en les darreres setmanes amb les forces d'esquerres de l'Ajuntament. La principal condició que va posar Esquerra per donar el seu vot favorable va ser una partida de 15 milions d'euros per accelerar les obres de l'L10 del metro a la Zona Franca, que són competència de la Generalitat. L'altra partida que va aconseguir són dos milions d'euros que han de servir per començar el trasllat de la presó Model. El PSC també ha arrencat compromisos del govern. En concret 43 milions per a tres projectes urbanístics: el cobriment de la ronda de Dalt, la pacificació de la Meridiana i la reforma del carrer de Pere IV. Amb qui s'ha arribat a un acord "in extremis" ha estat amb la CUP. El govern ha acceptat treballar la creació d'un carnet de ciutat, perquè les persones en situació irregular puguin accedir a diferents serveis municipals. També han acordat posar fi a l'externalització de serveis municipals com l'atenció a les dones que pateixen violència masclista, i s'han establert rendes per a famílies monoparentals i dones grans amb ingressos molt baixos.

La modificació de crèdit que s’aprova en el ple extraordinari d’aquest dijous és de 275 milions d’euros, que s’adaptaran al pressupost prorrogat i que el govern vol destinar a inversions i a incrementar la despesa social. El contingut d’aquests comptes s’ha negociat especialment en les darreres setmanes amb les forces d’esquerres de l’Ajuntament.

La principal condició que va posar ERC per donar el seu vot favorable a la modificació pressupostària va ser una partida de 15 milions d’euros per accelerar les obres de l’L10 del metro a la Zona Franca, que són competència de la Generalitat. L’altra partida que va aconseguir són dos milions d’euros per engegar una operació de terrenys amb la Generalitat a l’entorn de la presó de la Trinitat Vella que ha de permetre, segons Esquerra, l’inici del procés de trasllat d’aquest centre penitenciari i també la Model. Les obres del metro de l’L10 són competència de la Generalitat, però el consistori estava disposat a finançar-les també per obrir almenys dues estacions als barris de la Marina.

El PSC també ha arrencat compromisos del govern. En concret 43 milions per a tres projectes urbanístics: el cobriment de la ronda de Dalt, la pacificació de la Meridiana i la reforma del carrer de Pere IV. De cara a l’aprovació definitiva, el PSC va incloure en l’expedient altres inversions en equipaments i també un reforç de la despesa en polítiques socials, amb mig milió d’euros per a una sisena hora lectiva en tres escoles de la ciutat per fer anglès.

Amb qui s’ha arribat a un acord “in extremis” ha estat amb la CUP. El govern ha acceptat treballar la creació d’un carnet de ciutat, perquè les persones en situació irregular puguin accedir a diferents serveis municipals. També han acordat posar fi a l’externalització de serveis municipals com l’atenció a les dones que pateixen violència masclista, i s’han establert rendes per a famílies monoparentals i dones grans amb ingressos molt baixos.