En què es diferencien el mercat regulat i el lliure?

Les tarifes del mercat regulat, indicades en la factura com a PCPV (preu voluntari al petit consumidor), fixen el preu del quilowatt en funció de les oscil·lacions horàries del cost de l’energia. Per tant, és sensible a les variacions de l’oferta i la demanda de la producció i comercialització de l’electricitat. En canvi, en el mercat lliure, client i comercialitzadora pacten un preu que es manté vigent durant tot el contracte.

Com puc saber si tinc un contracte en el mercat regulat o el mercat lliure?

La llista de companyies que poden oferir la tarifa PCPV del mercat regulat és curta. A Catalunya operen Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Hidrocantábrico Energía i Eon. Són les anomenades elèctriques de referència. A més, en el cas d’Endesa, també és distribuïdora a Catalunya.

A quines companyies puc demanar el bo social?

Les comercialitzadores de referència, les del mercat regulat, són les úniques que ofereixen el bo social.

Quines opcions hi ha en el mercat lliure?

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència té registrades centenars d’empreses comercialitzadores d’electricitat en el mercat lliure. D’aquestes, prop d’una cinquantena poden donar servei a Barcelona. La majoria es caracteritzen per oferir diverses tarifes als clients a preus competitius. En aquest calaix podem trobar empreses com Gana Energía, Factor Energia o Estabanell. També hi podem trobar comercialitzadores que garanteixen que el 100 % de l’energia que serveixen prové de fonts renovables. En són exemple Hola luz, Esfera luz o Respira Energia. Pel que fa al model de negoci, hi ha dos casos de cooperatives, Som Energia i Goiener. Per poder contractar-hi l’electricitat, cal fer-se’n soci primer.

En aquest interactiu podreu veure les comercialitzadores que poden abastir Barcelona.