Convertir Mercabarna en el hub alimentari del Mediterrani i ser el gran centre d'entrada d'aliments és l'objectiu estratègic i els resultats de 2013 hi contribueixen. El 2013 Mercabarna va obtenir més de 4 milions d'euros de beneficis, un 8% més respecte a 2012. "Part d'aquests ingressos, provenen de l'inici de cobrament de l'assessoria internacional. El 2013 Mercabarna ha assessorat metovideo que vol construir un parc alimentari. En aquests moments també està en converses amb l'associació de mercats majoristes de la Xina." JOSEP TEJEDO, director general de Mercabarna "Hem estat a Xina, han vingut aquí i estem molt a prop de tancar l'acord. Tenim dos porjectes ja presentats en ferm No tots es guanyen." SÒNIA RECASENS, presidenta de Mercabarna "Ens aporta a Mercabarna altres valors més qualitatius, el prestigi de les noves instal·lacions i portar el nom de Mercabarna i, per tant, de Barcelona." L'aposta per l'assesoria internacional i l'ampliació de les concessions als operadors permetrà aquest 2014 destinar més de 8 milions d'euros a Mercabarna, un pressupost que ha incrementat gairebé un 14% respecte a l'any passat. Entre les principals reformes, en aquest descampat de sorra s'hi construirà un nou aparcament a altura amb 300 places i sis llocs per a la càrrega de vehicles elèctris de mercaderies. Es preveu que estigui acabat a finals d'any. També es continuaran les reformes de modernització del mercat central del peix, que es faran de dia, i el de Fruites i Hortalisses. En aquest cas, s'executaran de nit per no aturar l'activitat comercial.

Mercabarna ha anunciat la rehabilitació durant aquest 2014 del Mercat Central del Peix i el Mercat Central de Fruites i Hortalisses. També s’ha projectat la construcció d’un nou aparcament de 300 places per a vehicles. En el balanç econòmic de 2013, Mercabarna va obtenir uns beneficis bruts de més de quatre milions d’euros, que suposen un increment del 8,2 respecte de l’any anterior.

El mercat central de Barcelona ha presentat les obres previstes per a aquest 2014. La inversió més gran, de tres milions d’euros, va destinada a la construcció d’un nou aparcament de vehicles i sis llocs de càrrega de vehicles elèctrics de mercaderies: tres per a la càrrega ràpida (30 minuts) i tres més per a la càrrega semi ràpida (dues hores). Es construirà darrere de l’edifici principal de Mercabarna, tindrà quatre plantes i està previst que entri en funcionament abans que acabi l’any.

La reforma dels dos mercats

La modernització del Mercat Central del Peix se centrarà a reforçar el fals sostre de la nau principal. També es canviarà tot l’enllumenat de l’espai d’exposició dels productes per LED. Amb el canvi d’il·luminació es reduiran 64 tones de CO2/any i això suposarà un estalvi energètic de 160.000 quilowatts/l’any l’equivalent a un estalvi anual de més de 34.000 €. També s’ha previst la reforma dels vestidors dels treballadors del mercat i una nova xarxa de proveïment d’aigua potable. El cost de l’obra, 810.000 €, serà assumit pels majoristes del mercat, que van signar un conveni amb l’Ajuntament, i a canvi se’ls prorrogarà la concessió 18 anys. Les obres es faran de dia, per no interferir en la feina diària d’aquest mercat, que funciona a la nit. En canvi, la reforma del Mercat Central de les Fruites i Hortalisses, es farà de nit, i serà menor. Únicament preveu fer nova la xarxa de proveïment d’aigua potable amb una inversió prevista de 350.000 €.

Mercabarna en xifres

Durant el 2013, el mercat central va tenir uns beneficis de 4.072.603 €. S’atribueixen en part a la feina de Mercabarna com a consultora internacional. Ja ha assessorat Montevideo, que està construint un parc alimentari i també s’han iniciat converses amb la Xina, que vol modernitzar els mercats majoristes del país que són més de 250. Part dels ingressos de Mercabarna també van arribar durant el 2013 amb augment de l’IPC dels lloguer i la contenció de la despesa. El pressupost per a 2014 preveu un increment dels beneficis d’un 14% respecte a 2013.