Durant l’acte, s’ha reivindicat la creació d’un espai econòmic propi del Mediterrani, on hi col·laborin el sector públic i el privat. També s’ha fet palesa la centralitat de Barcelona dins aquesta zona d’influència, com a seu del secretariat de la Unió pel Mediterrani.

Pasqual Maragall ha rebut la medalla commemorativa per la feina feta a favor de l’Euroregió tant des de la Generalitat com des de l’alcaldia de Barcelona.