NÚRIA DE GISPERT, presidenta del Parlament de Catalunya "Des de fa 31 anys aquest Parlament ha celebrat les seves sessions plenàries amb total normalitat. Jo els demano que avui continuem amb aquesta normalitat". Amb 10 minuts de retard i la meitat de diputats ha començat un ple que en què el nerviosisme ha compartit escenari amb els pressupostos. Uns comptes que, pel conseller d'Economia, Andreu Mas-Colell, són els que Catalunya necessita per sortir enfortida de la crisi. Els comptes inclouen una retallada global del 10%, desigual entre els diferents departaments. Segons Mas Colell, representen tornar als nivells de despesa de 2007. ANDREU MAS-COLELL, conseller d'Economia "Sabem que aquesta reducció representa un sacrifici. Però en cap cas representa un desmantellament de l'estat del benestar. Si teníem una General potent el 2007, el 2011 tindrem una Generalitat potent". Diferent ho veu el grup socialista que creu que aquests pressupostos fan perillar la convivència. Són, diuen, tous amb la crisi i durs amb els febles. I per això han presentat l'esmena a la totalitat, malgrat que s'han mostrat disposats a negociar a canvi de NO suprimir aquest any l'impost de successions. Davant la negativa... ho han tingut clar. ROCÍO MARTÍNEZ-SAMPERE, PSC "Si no estan a deixar de renunciar a uns ingressos que són justos, que és responsable no renunciar-hi, conseller, no podem donar suport a aquests pressupostor perquè potser seria un acte de responsabilitat amb vostès, però sap què seria sobretot? un acte d'irresponsabilitat amb els ciutadans i ciutadanes d'aquest país. També molt crític ha estat el grup d'Iniciativa Verds Esquerra Unida... JOAN BOADA, ICV-EUiA "Han presentat un pressupost socialment injust, ecològicament insostenible i que deteriora i privatitza els serveis públics. No afronta la crisi i els seus efectes més dramàtics". Les intervencions continuaran aquesta tarda i s'allargaran fins l'hora de la votació, quan el govern tombarà les dues esmenes gràcies a l'abstenció del PP.

Es tracta del primer debat del projecte de llei de pressupostos de la Generalitat per al 2011, que ascendeixen a 32.354 mil·lions d’euros. El projecte preveu una reducció del 10% de la despesa i un dèficit del 2,6%, el doble del permès pel Govern espanyol. L’únic apartat que creix és el d’interessos del deute, en un 32,4%. Per contra,  es reduirà el pressupost de Territori i Sostenibilitat en un 24%,  el d’Agricultura en un 23,4%, Interior en un 6,4%,  Salut en un 6,5% i Ensenyament un 7,4%.

El debat ha començat amb la votació de les esmenes a la totalitat que hi han presentat els grups del PSC, Iniciativa i Esquerra i els subgrups de Ciutadans i Solidaritat. Tot indica que el PP s’abstindrà i això permetrà a CiU tirar endavant els comptes.