Lídia Farré, professora del Departament d’Econometria, Estadística i Economia Aplicada de la Universitat de Barcelona (UB), creu que cal ser “molt prudents” a l’hora de decidir el “tancament massiu de les escoles” en cas que hi hagi rebrots importants del coronavirus. En una entrevista al programa ‘Reset’, de betevé, Farré ha demanat que es valorin “els costos i beneficis que poden tenir aquestes accions”.

La també coautora d’un estudi sobre el repartiment de les tasques de la llar durant la pandèmia ha reivindicat els centres educatius com “un servei essencial que garanteix el dret a l’aprenentatge”, però també “per fer possible la conciliació de la vida familiar i laboral“. En aquest sentit, Lídia Farré ha subratllat que, “si s’ha de fer efectiu el tancament de les escoles, hem de dotar les famílies de permisos per fer-se càrrec dels infants”.

Covidpermisos

És el que ella anomena covidpermisos. Segons la professora de la UB, és “molt important” el “disseny” d’aquests permisos, que creu que “han de tenir les mateixes característiques que tenen actualment els permisos pel naixement d’un fill“. Així, doncs, Farré defensa que “no es poden assignar directament a les famílies, sinó que han d’estar repartits ja d’entrada entre els pares i les mares, han de tenir la mateixa durada i, a més a més, no poden transferir-se entre ells”.

Lídia Farré adverteix que “si simplement els assignem a les famílies, seran les dones les que majoritàriament sol·licitin aquests permisos”. La professora d’economia de la UB considera que això té “implicacions negatives sobre les seves oportunitats laborals“.