Agost es confirma com un mes difícil pel que fa l'ocupació. (POSPO) Catalunya va ser la segona comunitat autònoma on l'atur es va incrementar més: concretament, en 3.385 persones. Va pujar un 0,6 per cent respecte al mes anterior i ara a Catalunya hi ha prop de 572.000 persones parades. Unes xifres, però, que són positives si es comparen amb l'agost de l'any anterior. JOAN AREGIO, secretari d'Ocupació i Relacions Laborals "Seguim estant millor que l'any anterior per 14e mes consecutiu i això ens fa ser moderadament optimistes de que la consolidació del canvi de tendència sembla ferma." La tendència és similar a la resta d'Espanya, on el nombre de parats ha augmentat en 8.070 persones. El total d'aturats s'enfila fins els 4milions 428mil. La província de Barcelona tampoc no ha estat una excepció i el nombre de desocupats s'ha incrementat en 3.258 persones, un 0,76% més que el juliol, i arriba fins als 432mil. L'afiliació a la seguretat social, que havia millorat els últims sis mesos, també ha caigut. JOAN AREGIO, secretari d'Ocupació i Relacions Laborals "L'afiliació té el mateix comportament, és a dir, baixa en relació al juliol de l'any passat pero interanualment és la millor afiliació que teníem abans de la crisi. I en quant a la contractació també té el mateix comportament." Pel que fa els sectors econòmics, l'agricultura s'emporta la millor part, amb prop de 7.000 ocupats més respecte al juliol, i el sector més perjudicat ha estat el dels serveis amb 15.000 parats més.

El nombre de persones registrades a les oficines del SOC ha crescut en 99 aquest mes d’agost a Barcelona. Aquest increment lleu, del 0,1%, suposa l’estabilització d’aquest indicador després que el mes de juliol augmentés un 1,04%. Cal recordar que, en termes interanuals, l’atur cau un 5,99% a la ciutat.

A Catalunya, la província de Tarragona és l’única que ha vist disminuït el nombre d’aturats, en 412 persones -un 0,64% menys- i la de Barcelona lidera la pujada tant a nivells absoluts (3.258 aturats més) com relatius (un 0,76% més). L’atur a la província de Girona ha crescut en 209 persones i a Lleida ho ha fet en 330 persones.

Aquestes dades suposen el primer augment en el nombre d’aturats dels últims sis mesos, tant a la província de Barcelona, com a Catalunya i l’estat. Encara que, comparat amb el mes d’agost de l’any anterior, el nombre d’aturats és menor. Per la qual cosa Joan Aregio, secretari d’Ocupació i Relacions Laborals, es mostra “moderadament optimista” i assegura que la tendència positiva dels últims 14 mesos “sembla ferma”.

Tanmateix, en termes desestacionalitzats, les xifres mostren un dels descensos més pronunciats des de l’any 2002, només superat pels registres de 2013. L’afiliació a la Seguretat Social té un comportament similar, tot i haver baixat respecte  al mes de juliol, “interanualment és la millor afiliació que teníem abans de la crisi”, explica Aregio.