La mesura respon a una llarga reivindicació de les empreses subcontractades, que veuen com l'Ajuntament paga bé al primer nivell de proveïdors però aquests no ho fan igual amb els que tenen per sota. El consistori vol que si ara un proveïdor cobra de l'Ajuntament les factures a 30 dies, les empreses que té subcontractades ho facin també en un termini similar. Això serà obligatori a partir del gener de l'any que ve i tota empresa que vulgui ser contractada per l'Ajuntament haurà de garantir amb una declaració jurada que complirà aquesta norma. SÒNIA RECASENS, tinenta d'alcalde d'Economia, Empresa i Ocupació "Simplement el que estem fent i provocant és que flueixi el crèdit. L'objectiu final és que una empresa que no pagui bé als seus subcontractats deixi de treballar per l'administració local". Només l'any passat, l'Ajuntament va fer front a 42.600 factures de més de 4.400 proveïdors. Tots van cobrar-les, de mitjana a 32 dies, una xifra que al mes passat ja era de 27,7. Pels experts, si això s'amplia als subcontractats, ajudarà a la viabilitat de moltes empreses. ANTONI CAÑETE, secretari general de PIMEC "Una de cada tres empreses que ha tancat en aquesta crisi ho ha fet directa o indirectament per la morositat". I per assegurar-se que la mesura funciona, l'Ajuntament activarà un correu electrònic perquè els subcontractats es puguin informar de a quan paga el consistori i si coincideix amb el seu termini de cobrament o no. Serà també una manera de fer arribar queixes i comprovar si els proveïdors compleixen.

El consistori vol ser un dels més puntuals a l’hora de pagar als seus proveïdors i, en el mateix temps, vol que aquests prediquin amb l’exemple i paguin en els mateixos terminis a les empreses que tinguin subcontractades. La tinent d’alcalde d’Economia, Empresa i Ocupació, Sònia Recasens, ha explicat aquest dimarts que a partir de l’any que ve abans de signar qualsevol contracte, l’empresa adjudicatària haurà de presentar una declaració jurada en la qual es comprometrà a pagar les subcontractades en un període no superior al del consistori, és a dir, un màxim de 30 dies.

Una vegada formalitzat el contracte, si el proveïdor no respecta el contingut de la declaració jurada i excedeix el període de pagament acordat, l’Ajuntament prendrà les mesures corresponents, i podran preveure la rescissió del mateix contracte. Els contractes per poder optar a un concurs públic incorporaran així una clàusula amb aquest concepte amb el qual, segons Recasens, els negocis de la ciutat guanyaran en competitivitat i liquiditat. La mesura, segons la tinenta d’alcalde, “contribuirà al creixement econòmic”.

El president de PIMEC, Josep González, ha qualificat d’històrica la mesura i ha afirmat que el consistori “es converteix en un referent i model a seguir en la resta d’administracions del país”. Antoni Cañete, president de la Plataforma Multisectorial Contra la Morositat, ha insistit que “cal fer polítiques encaminades i que les transaccions comercials es facin en temps i forma i per tant, cal regularitzar els terminis de pagament perquè les administracions són les primeres contractadores del país”. I ha afegit: “des de la Plataforma portem a Europa l’exemple d’aquesta bona pràctica de Barcelona que amb una decisió com aquesta la converteix en una ciutat referent també en economia i competitivitat”.