La morositat va registrar alguns descensos al desembre de 2012, i al febrer d’aquest any, pels efectes comptables del traspàs d’actius a la Societat gestora d’actius procedents de la reestructuració bancària (Sareb), i per les nacionalitzacions, segons dades del Banc d’Espanya.

Malgrat l’estabilització que s’observava els darrers mesos, la morositat de la banca al juny ha augmentat 2,45 punts percentuals respecte del màxim de la crisi anterior, la de 1994, quan es va arribar al 9,15%. La  morositat registrada també suposa dos punts percentuals  més que la taxa registrada al juny de 2012 (9,6%). Tot i que la dada és la més elevada fins ara, el Banc d’Espanya recorda que en els últims mesos l’ascens de la mora s’havia alentit.