La UGT de Catalunya ha presentat aquest dimarts un informe sobre l’evolució de les persones beneficiàries de prestacions per desocupació i l’evolució de la despesa pública destinada a aquestes prestacions al nostre país des de l’any 2008.

L’informe assenyala que l’increment de les persones registrades a l’atur ha augmentat un 110,38%, mentre que les persones beneficiàries d’algun tipus de prestació han augmentat un 72,98%.

Una de les dades més rellevants és l’augment de les persones que no cobren cap tipus de prestació, un 236,35% des del 2008. L’enduriment de les condicions per accedir a les prestacions i la precarietat del mercat de treball fa que moltes persones treballadores no generin el dret a percebre una prestació.

Pel que fa a l’evolució de la despesa de prestacions per desocupació, va augmentar en 200.000.000 euros en el primer any de l’estudi, del 2008 al 2009. A partir d’aquest any, el total de despesa s’ha reduït en un 12,99%.

UGT de Catalunya exigeix als responsables de les polítiques ocupacionals que s’incrementi el pressupost destinat a les polítiques de foment de l’ocupació amb l’objectiu de protegir adequadament aquelles persones en situació d’atur o que perden la feina. El sindicat també proposa un pla de xoc per millorar l’ocupabilitat de les persones en situació de desocupació, de manera especial per a aquelles persones que ja han exhaurit les prestacions.