L'Inti va arribar de Colòmbia fa sis anys i en fa quatre que va obrir una empresa amb un altre company. Treballen en projectes d'arquitectura efímera, però arribar fins aquí no ha estat un camí de roses. INTI VÉLEZ, arquitecte Wanda Barcelona "Ser autónomo es estar solo, no tener apoyo. Pagas las consecuencias de no ser una empresa y tienes que aprender sobre finanzas a la fuerza." Van ser víctimes d'una mala gestió que quasi els fa tancar, però han pogut tirar endavant. De totes maneres, denuncien la manca de suport i ajudes de les administracions, i més ara. La crisi ha agreujat la situació i han estat sis mesos sense facturar. Això ha provocat una gran davallada d'autònoms a Catalunya. El 2007 n'eren més de 400.000, però el 2008 va disminuir fins als 390.000 i les xifres han anat caient fins a situar-se prop dels 290.000 l'any passat. UGT qualifica aquestes dades de fracàs absolut i recorden que més dels 60% de joves han de marxar. SALVADOR DUARTE, president de la CTAC-UGT de Catalunya "Si els joves no troben feina per compte aliè o per compte propi, que és l'altra gran via d'accés a la inserció laboral, és normal que vulguin marxar." Segons ells la solució requereix crear una llei de l'emprenedor que complementi la normativa vigent i també tenir més capacitat d'assessorament i formació. A més, reinvidiquen més bonificacions i reduir l'IRPF en un 7% per als menors de 30 anys.

Segons un informe que ha presentat avui la Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya (CTAC-UGT), el nombre de treballadors autònoms no ha parat de baixar en els últims quatre anys, tant a Catalunya com al conjunt de l’Estat.

Les dades del sindicat indiquen que la crisi econòmica “ha fet estralls” entre els treballadors autònoms, però sobretot en el col·lectiu de menors de 30 anys.  A Catalunya, en el primer semestre de 2011 s’han perdut 661 autònoms, gairebé 3.000 en tot l’any passat. A tot Espanya, el 45% dels joves emprenedors (prop de 195.000) s’han donat de baixa en els últims quatre anys.

Voluntat emprenedora

Per contra, la CTAC afirma que el nombre de consultes rebudes als programes que ajuden a la creació d’empreses demostren que hi ha una voluntat emprenedora. Per això, reclamen la creació d’una llei que complementi la normativa vigent i també tenir més capacitat d’assessorament i formació. A més, reinvidiquen més bonificacions i reduir l’IRPF en un 7% per als menors de 30 anys.