Durant dos anys, el deute de la Generalitat amb l'Ajuntament ha estat una arma de batalla política. I avui, en l'última comissió, també. El govern municipal ha exhibit xifres per explicar que des de 2012, els impagaments van a la baixa. Una anàlisi que no comparteix l'oposició. Segons l'executiu, els 226 milions d'euros que es devien fa dos anys s'han reduït gairebé a la meitat a finals de l'any passat. Una davallada, en bona part, gràcies als diners del fons especial de l'Estat i la dació en pagament per la compra d'edificis. Als 114 milions finals, se n'hi han d'afegir 44 més que també es deuen i pels quals s'ha fixat ja un calendari de retorn. PSC, PP i Iniciativa, però, consideren que el deute és superior i duplica les xifres del govern. SARA JAURRIETA, regidora del PSC "La xifra amb la que nosaltres treballem, i amb la que l'Ajuntament hauria de treballar, és la de 215 milions d'euros." XAVIER MULLERAS, regidor del PP "El deute real supera els 300 milions d'euros, tres vegades el deute reconegut per l'alcalde Trias". JOAQUIM MESTRE, regidor d'ICV-EUiA "El deute de la Generalitat amb l'Ajuntament de Barcelona sempre és superior, sempre insistim, als 200 milions d'euros." SÒNIA RECASENS, tinenta d'alcalde d'Economia, Empresa i Ocupació "És que ni entre vostès s'han aclarat quina és la xifra del deute. Almenys facin un acte de fe i creguin en aquest govern quan se'ls hi diu que el deute és el que és". Només hi ha hagut consens a l'hora d'elogiar una comissió com aquesta que ha permès mirar amb lupa un deute que, 12 sessions després, segueix sense posar d'acord govern i oposició.

La tinenta d’alcalde d’Economia, Sònia Recasens, ha presentat un informe que recull que el deute de la Generalitat amb l’Ajuntament ha passat dels 226 milions d’euros a finals de 2012 als 114 milions a 31 de desembre de l’any passat. Recasens ha explicat que dels pagaments efectuats el 2014 per reduir el deute són un 75% corresponen al fons de liquiditat autonòmic, el FLA, i la resta a recursos propis de la Generalitat. El deute va anar a la baixa durant el 2014 gràcies també a la dació en pagament per la compra d’edificis, tres operacions patrimonials valorades en 45 milions d’euros. A la xifra de 114 milions s’hi ha de sumar el deute no vençut, 44 més, pels quals es va fixar ja un calendari de retorn.

Els partits de l’oposició presents a la comissió, tots menys ERC, han acusat el govern d’amagar el deute “real”. La regidora del PSC, Sara Jaurrieta, l’ha xifrat en 215 milions d’euros i ha culpat l’executiu de ser “incapaç de reduir el deute” en els dos últims anys. Des del PP, Xavier Mulleras ha quantificat el deute en 317 milions d’euros, “el triple del que declara l’alcalde Trias”, a qui ha retret “maquillatge comptable” dels números. Joaquim Mestre (ICV-EUiA) ha assegurat que el deute supera els 200 milions d’euros i que es tracta “d’un problema de primera magnitud”. “Ni entre vostès s’han aclarat”, ha etzibat Recasens als grups, a qui ha demanat “un acte de fe” per creure’s la xifra del govern.