La Generalitat ha iniciat un procés de venda directa per a la Casa Burés i l’antiga seu del Memorial Democràtic. Tots dos immobles es van subhastar públicament però la convocatòria va quedar deserta. Als edificis els van sortir pretendents, però les empreses inversores van preferir no entrar en la subhasta i negociar directament amb l’Administració. El preu mínim de venda serà un 20% inferior que el de sortida per a la subhasta, és a dir 20,8 milions d’euros per a l’edifici modernista del carrer de Girona i 11,9 milions per a l’immoble de la via Laietana.

Aquesta licitació s’emmarca en un programa de privatitzacions de béns immobles de la Generalitat. El govern ha venut un paquet de 13 edificis a l’asseguradora AXA. S’hi inclouen les seus dels departaments d’Ensenyament i de Justícia, entre altres dependències. Finalment, l’Administració rebrà 172 milions d’euros per la transacció, prop de 10 milions més que el preu mínim fixat. El contracte estableix que la Generalitat continuarà als edificis com a llogatera durant 20 anys com a màxim per 16,2 milions d’euros a l’any.