Aquesta actuació s’inclou dins el pla de millora tecnològica de les infraestructures d’Endesa al Barcelonès, amb l’objectiu d’anar-les adaptant a un model de gestió més eficient, vinculat a les anomenades xarxes intel·ligents. La mesura ha consistit a posar-hi dispositius que funcionen per acció remota, i que es poden manipular des del mateix centre de control d’Endesa a Barcelona, sense, per tant, haver d’estar present al lloc de l’avaria.

Amb les maniobres a distància, és possible detectar i aïllar els defectes, i s’estalvia, així, temps destinat als desplaçaments i d’interrupció del subministrament elèctric. Els nous dispositius envien, a més, avisos de si algun intrús està accedint a les instal·lacions, i s’és, per tant, més eficaç en casos de possibles robatoris.