La mesura, que es va anunciar dimarts als afectats, té per objectiu reduir despeses per poder mantenir les actuacions humanitàries d’Intermón Oxfam als països pobres. Els ingressos de la ONG han baixat a causa de la caiguda de les donacions i els membres associats, així com per la reducció de les ajudes públiques.