centre atenció primària CAP

(ACN) L’Institut Català de la Salut (ICS) durà a terme un procés de plantilla que abastarà 2.501 llocs de treball. La mesura s’ha pogut aplicar després de la modificació de la plantilla estructural mitjançant la Llei de pressupostos, que havia estat prorrogada des de l’any 2017. Aquest procés no comporta per si mateix un increment de plantilla, sinó la millora de la qualitat de la contractació temporal i de les condicions laborals d’aquells llocs de treball que han estat ocupats ininterrompudament amb nomenaments de caràcter temporal davant l’absència de llocs estructurals.

L’ICS també ha anunciat que ampliarà i abonarà l’any 2020 la carrera professional al personal interí que l’havia sol·licitada en la convocatòria del 2019. Les principals centrals sindicals de l’ICS, pel que fa a l’objectiu de la millora de l’ocupació, han donat suport a les decisions que han permès la creació d’aquests llocs. L’ICS ha refermat la seva voluntat de fer plans de millora de l’ocupació de manera continuada també en els propers exercicis.

Amb aquesta iniciativa, l’ICS transformarà en plantilla eventualitats que avui són fruit de situacions que ja són estructurals. Tot i així, es continuaran efectuant nomenaments temporals per donar resposta a les necessitats, ja que, per les característiques del sector sanitari, existeix una eventualitat lligada a la mateixa activitat assistencial (cobertures de baixes, permisos, vacances, reforços per a puntes d’activitat o ampliació d’atenció continuada, entre d’altres).

Altres millores de les condicions laborals

Aquestes mesures noves se sumen a les actuacions endegades els darrers anys per millorar les condicions laborals del personal de l’ICS, com ara el retorn de pagues extraordinàries endarrerides, la recuperació del 100 % de la retribucions previstes per l’assoliment dels objectius de la DPO, o la convocatòria en els darrers anys d’una oferta pública de més de 10.000 places per a personal estatutari fix, entre d’altres.

Amb aquesta actuació específica, l’ICS actua també en la línia de millora de l’estabilitat laboral dels seus professionals, tant en l’àmbit de l’atenció primària com també de l’atenció especialitzada.