L’hotel, que està situat al barri Gòtic, és de recent creació i en només dos anys ha aconseguit el reconeixement dels usuaris, que consulten el web TripAdvisor, sobre viatges i recomanacions. Es tracta d’un hotel petit, de només 28 habitacions, ubicat en un edifici històric catalogat com a monument històric protegit. Els detalls que més destaquen d’aquest establiment projectat per l’arquitecte Rafael Moneo són la muralla Barcino, una torre de defensa que hi ha a l’interior i els sostres de fusta del segle XVIII.

El propi de l’establiment també ha rebut el reconeixement pel tracte i el servei al client, i també figura a les primeres posicions del rànquing dels millors hotels petits de l’estat.