Entre barris, i fins i tot dins de cada barri, el preu del lloguer varia. Això passa en funció de la ubicació, la superfície i les condicions en les quals es troba el pis. Aquests són els paràmetres que farà servir l'Ajuntament per crear l'índex de preus de lloguer a la ciutat. Sobre el mapa de la ciutat s'establiran zones i, a cada zona, un preu raonable. La intenció és tenir un índex fiable a principis d'any. JOSEP MARIA MONTANER, regidor d'Habitatge "En altres casos s'ha demostrat que només l'existència de l'índex de preus ja té un cert efecte d'informació i d'una mínima regulació. Pensem que al gener-febrer ja en podrem tenir una primera versió." La creació de l'índex és un primer pas del model que defensa l'Ajuntament per controlar la bombolla del lloguer que ja hi ha a la ciutat. Juntament amb l'índex, el govern municipal també vol marcar límits en l'increment del lloguer, i reclama tenir competències per sancionar els propietaris en el cas que marquin preus abusius. La voluntat del govern és establir el model amb el sector, per això hi haurà una cimera a principis d'any. Aquestes són les intencions, però, si no hi ha una llei, l'Ajuntament no ho pot fer. Per això ha demanat al govern català que inclogui aquestes noves competències en la nova llei d'emergència d'habitatge que s'està redactant. El consistori vol que s'hi inclogui el concepte de "lloguer abusiu". JOSEP MARIA MONTANER, regidor d'Habitatge "Lògicament, perquè pugui introduir-se l'argument de lloguer abusiu,cal l'índex de referència. En aquest moment no podem multar una persona que posa un lloguer abusiu, podem primar la persona que no ho fa, però no tenim els elements legislatius per fer-ho. I per evitar la bombolla immobiliària hi haurà d'haver elements per posar topalls i límits i, en el cas que no es compleixin, poder penalitzar." El consistori explica que ja ha tingut contactes amb algunes immobiliàries que tenen voluntat de promoure preus raonables, tot i que saben que una altra part del sector està en contra de la regulació. Amb la reunió de principis d'any esperen convèncer-los que un cert control és en favor de tothom.

Per tal de tenir preus de referència raonables, a princ’pis d’any —segons ha explicat a BTV el regidor d’Habitatge, Josep Maria Montaner— el consistori presentarà una primera versió de l’índex de preus del lloguer a Barcelona. Sobre el mapa de la ciutat, es marcaran preus recomanats de lloguer per zones. L’Observatori de l’Habitatge de Barcelona elaborarà aquest índex creuant dades de diferents procèdències (del registre de fiances de contractes de lloguer de l’Incasòl, però també de les immobiliàries) i tenint en compte, per a cada cas, la localització del pis, els metres quadrats i l’estat en què es troba. L’Ajuntament vol conscienciar el sector immobiliari de la importància de tenir aquest índex com a referència per frenar la bombolla de lloguer. Per parlar-ne, ha convocat una cimera a principis d’any sobre aquest tema.

De moment, els preus de l’índex seran recomanats. Però, per posar fi realment a la bombolla, el consistori reclama capacitat sancionadora als qui estableixin preus massa alts. Per tenir-la, necessita una llei que li ho permeti. El consistori ha demanat a la Generalitat que faci algun canvi legislatiu en aquest sentit. Concretament, creu que el més ràpid seria introduir el terme de “lloguer abusiu” a la nova llei d’emergència d’habitatge que s’està redactant. D’aquesta manera l’Ajuntament podria sancionar qui fixi lloguers abusius amb relació a l’índex de preus establert.

Segons el registre de fiances de contractes de lloguer que gestiona l’Institut Català del Sòl, el preu mitjà dels lloguers a Barcelona durant el segon trimestre de 2016 era de 774 euros, un 16 % més que dos anys enrere. El preu varia molt en funció del barri: des dels 428 euros al mes de Ciutat Meridiana fins als 1.660 de Pedralbes, segons les dades del segon trimestre d’aquest any. El lloguer mitjà també queda per sota dels 500 euros mensuals a Torre Baró, la Trinitat Nova, les Roquetes i la Trinitat Vella, mentre que supera els 1.000 a Diagonal Mar, la Vila Olímpica, la Dreta de l’Eixample i tot el districte de Sarrià – Sant Gervasi llevat del Putxet i Farró. Cal tenir en compte que, a les zones més cares, també acostumen a ser més grans els pisos, amb la qual cosa les diferències de preu per metre quadrat no serien tan exagerades.

Però els barris més cars no són necessàriament aquells on més s’ha inflat la bombolla durant els darrers dos anys, sinó que el mapa canvia quan parlem d’on s’han apujat més els lloguers. Comparant els preus del segon trimestre de 2014 i de 2016, l’increment més important (+39,6 %) s’observa a Torre Baró, que passa de 320 a 447 euros de lloguer mitjà en tan sols dos anys. Un fenomen similar al de Canyelles, que ha pujat de 474 a 621 euros de mitjana (+31 %). En una altra òrbita de preus, l’increment també és molt important a Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou: de 818 a 1.116 euros (+36,5%).

A l’altre extrem, hi ha quatre barris on els preus del lloguer semblen estar baixant de forma significativa: la Font d’en Fargues (-10,7 % en dos anys) i la Marina del Prat Vermell, Vallbona i Baró de Viver. En aquests últims casos, al mapa següent no ha estat possible comparar directament les dades del segon trimestre de 2014 i de 2016, perquè no estan disponibles. La raó és que no es difonen quan el nombre de fiances dipositades en aquell període és inferior a cinc, perquè s’entén que els preus serien poc significatius. A Baró de Viver, sí que hi ha preu mitjà del primer trimestre de 2016: 142 euros, que representarien un 38,5 % menys que el del segon trimestre de 2014 (231 euros).