Formar-se en tecnologia mòbil continua sent una bona aposta per a joves que busquen feina. Genera llocs de treball i per això és un dels sectors en què posen l'accent els nous cursos de Barcelona Activa. El programa Garantia d'èxit BCN també ofereix, però, formació en altres àmbits considerats estratègics per l'Ajuntament, com són l'economia verda, social i solidària o el model participatiu de ciutat. En total, un nou catàleg d'11 cursos i activitats, amb una durada de quatre mesos i que es repetiran al llarg de l'any. L'oferta es dirigeix al miler de joves de Barcelona d'entre 16 i 29 anys que estan inscrits a la iniciativa Garantia Juvenil del Servei d'Ocupació. Es preveu que almenys un 40 per cent acabi trobant feina en menys de mig any. Per afavorir-ho, el programa es completa amb mesures d'inserció laboral. LAURA PÉREZ, regidora de Cicle de Vida, Feminismes i LGTBi "I hi ha una part d'inserció laboral, que està molt enfocada a veure quines són les necessitats de les empreses per tal d'enfocar i acompanyar els nostres joves amb 'mentoring' i grups de 'coaching' i fer aquest acompanyament d'una manera més flexible i més específica." A partir del gener es faran sessions informatives i de portes obertes per als interessats. També entrevistes personals per ajudar els participants a escollir entre una oferta àmplia, finançada amb un milió d'euros de fons europeus.

L’oferta del nou programa consisteix en un catàleg d’11 activitats i cursos que aborden tant la formació sobre una professió com el foment de l’emprenedoria o la recerca de feina. S’han programat, per exemple, tallers per provar un ofici o sessions de “mentoring” (o consells) d’un professional en un entorn laboral real. Les activitats tenen una durada de quatre mesos cadascuna i s’han programat al llarg de tot el 2016.

Pel que fa als temes, ‘Garantia d’èxit BCN’ ofereix un paquet de tres programes de formació que posen l’accent en sectors que l’Ajuntament considera estratègics per a Barcelona: el Mobile World Congress; l’economia verda, social i solidària, i el model participatiu de ciutat. Es tracta d’àmbits amb demanda d’ocupació i s’espera que almenys el 40 % dels assistents trobin feina en un termini de sis mesos després dels cursos. Per aconseguir-ho, el programa inclou mesures complementàries per facilitar la inserció al mercat laboral.

En paral·lel, s’ofereixen també cursos per millorar les competències professionals, per exemple en idiomes o programes informàtics, així com formació vinculada a certificats de professionalitat de sectors com el comerç, el màrqueting o l’hostaleria. Tot plegat està adreçat a joves d’entre 16 i 29 anys inscrits a Garantia Juvenil, la iniciativa europea per reduir l’atur entre els joves que a Catalunya es vehicula a través del Servei Català d’Ocupació. A partir del gener, Barcelona Activa organitza sessions informatives i jornades de portes obertes del programa. Es complementarà també amb entrevistes personals per ajudar a traçar itineraris de formació a mida.