L'informe, de 160 pàgines, repassa les irregularitats més flagrants, com la despesa en personal. A la meitat dels treballadors se'ls va contractar a través d'una empresa de treball temporal, quan la normativa no ho permetia. A més es van pagar uns tres milions d'euros als directius com a gratificació per la feina feta, quan ni tan sols es va arribar als objectius que s'havien marcat. Un altre dels capítols sota sospita és el dels patrocinadors. Es van adjudicar 88 milions d'euros a grans empreses com Endesa. Casualment, l'elèctrica va participar en el Fòrum amb la condició que li donessin els permisos necessaris per construir la nova central tèrmica del Besòs. Però si hi ha un apartat que concentra bona part de les irregularitats és el de "Despeses no previstes". Per exemple, es va pagar una compensació de 5,5 milions d'euros als restaurants del Fòrum perquè a última hora l'organització va decidir deixar entrar els visitants amb begudes o menjar. Hi ha exposicions que es van facturar però que no es van arribar a fer mai, reformes d'última hora o viatges sense justficar.

Una dècada després de la celebració del Fòrum de les Cultures, la Sindicatura de Comptes ha analitzat la documentació del Consorci del Fòrum des que es va fundar, l’any 99, fins a la liquidació, el 2005. S’hi han detectat diverses irregularitats pel que fa als patrocinis i la contractació de treballadors. En total, l’esdeveniment, que va tenir lloc entre el 9 de maig i el 26 de setembre de 2004, va costar 25 milions d’euros més dels que s’havien pressupostat.

Els informes revelen que la selecció dels patrocinadors “no es va ajustar al procediment públic establert per la normativa”. La sindicatura ha trobat 69 contractes per un valor de 13,6 milions d’euros amb proveïdors que es van adjudicar directament. L’ens també qüestiona un conveni amb el grup Endesa que “condicionava el pagament de determinades quantitats en concepte de patrocini a l’obtenció de les llicències necessàries per posar en funcionament una central tèrmica al Besòs”.

L’auditoria treu a la llum que en moltes ocasions es va contractar personal a través d’empreses de treball temporal, tot i que la normativa no ho permetia. També s’ha observat que la direcció va rebre gratificacions que no estaven detallades en el contracte.

L’informe també demostra que la venda d’entrades va quedar molt per sota de les previsions inicials. Es van recaptar 26,6 milions d’euros mentre que s’havien pressupostat 61,4 milions d’ingressos a les taquilles. El nombre de visitants, 3,3 milions, també va ser inferior al previst, cinc milions de persones.

A més, es van pagar indemnitzacions per valor de 329.000 euros per una exposició i un concert benèfic que no es van arribar a fer.