XAVIER PUIG, professor d'economia financera i comptabilitat de la UPF "No ens solucionen el problema de fons, ens donen temps. Ens donen diners barats per tenir temps perquè internament solucionem els desequilibris. Hem de fer una labor molt important d'anys, de cultura de despesa pública. Ho hem de fer. No tornaré a posar els exemples que tots coneixem però qualsevol poble que aneu hi ha un poliesportiu o una piscina coberta. Ens ho hem de replantejar i això són anys. No és d'un dia per l'altre, hem de fer un gran pacte nacional."

Luis de Guindos ha volgut deixar clar que el préstec es demana per tenir unes entitats bancàries solvents, que puguin donar crèdit a les petites i mitjanes empreses. Sobre com afectarà aquest rescat a la població, el ministre d’economia ha dit que les condicions s’imposen estrictament en l’àmbit financer, i no hi haurà exigències en l’àmbit fiscal, ni el macroeconòmic ni el social. De Guindos ha dit, a més, que un 70% del sistema financer espanyol és capaç de resistir les condicions econòmiques més adverses, però que hi ha un 30% del sistema més vulnerable. I és precisament per aquest sector que es demana el préstec.

En cap moment de la compareixença, de Guindos ha volgut parlar de la quantitat que es demana. L’Eurogrup ha fet una estimació de la xifra, però de Guindos ha dit que la definitiva no es concretarà fins a finals de juny. El préstec el gestionarà el FROB, el Fons de Reestructuració Ordenada Bancària, que serà el receptor final dels fons.

Autoritzat un rescat de 100.000 milions d’euros

Després de tres hores de converses, els ministres d’economia de la zona euro han autoritzat que Espanya demani un rescat de fins a 100.000, sense condicions, per recapitalitzar la banca espanyola. A canvi, no demana cap pla d’ajust macroeconòmic. De totes maneres, sí que es posa com a condició que es limiti la remuneració dels càrrecs directius i la política de dividend.

Es tracta del quart rescat a l’eurozona, després de Grècia, Portugal i Irlanda. En aquest cas, però, només està focalitzat en el sector bancari i es tracta d’un rescat tou.

L’informe de l’FMI

Aquest matí, el Fons Monetari Internacional ha avançat que el sistema financer espanyol necessita 40.000 milions d’euros.

L’informe assenyalava que els “grans bancs espanyols com el BBVA i Banc Santander disposen d’una sòlida rendibilitat“, i les entitats vulnerables serien “aquelles que no s’han diversificat internacionalment, així com les antigues caixes d’estalvis que s’han convertit en banc”. L’objectiu del rescat seria augmentar les reserves de capital i la solidesa de les entitats bancàries, i els diners es destinarien a “la reestructuració i la reclassificació dels préstecs” d’aquestes entitats, entre les quals no hi ha Bankia.