La xifra de l’atur registrat és un dels mètodes que existeix a Espanya per mesurar l’estat del mercat laboral, a banda de l’Enquesta de població activa (EPA), elaborada trimestralment per l’Institut Nacional d’Estadística. Els dos sistemes es basen en diferents metodologies i ofereixen xifres diferents.

La dada de d’atur registrat a les oficines públiques d’ocupació és un control mensual que ofereix el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. Només s’hi comptabilitzen les persones desocupades que s’hi donen d’alta. D’aquests se n’exclouen, entre d’altres, els demandants d’ocupació que siguin jubilats, pensionistes o treballadors en situació d’incapacitat temporal o baixa mèdica. Tampoc no es tenen en compte les persones que demanen una ocupació de característiques específiques com ara un treball de menys de tres mesos, una jornada reduïda inferior a 20 hores setmanals, un treball a l’estranger o a domicili.

Al gràfic, s’hi mostren les dades històriques d’atur registrat per demarcació (Barcelona ciutat, Barcelona província, Catalunya i Espanya) i les variacions de cada període respecte al mes i any anterior. L’escala de cada gràfic s’ajusta a les dades del mateix gràfic. La font de les dades és el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.