Edifici d'oficines de TMB

Un estudi de la UPF Barcelona School of Management ha valorat en 2.395,6 milions d’euros anuals l’impacte econòmic, social i ambiental de TMB l’any 2019. Segons les conclusions del treball, l’activitat de l’empresa dinamitza el territori metropolità i tot Catalunya amb la creació d’un valor que multiplica per 6,5 les aportacions rebudes per a la prestació del servei i triplica els llocs de treball directes.

L’estudi s’ha presentat aquest dimecres a l’auditori de la UPF-BSM i els autors són Oriol Amat, rector de la Universitat Pompeu Fabra, i Erola Palau, investigadora de l’àrea d’Operacions i Tecnologia de la UPF Barcelona School of Management.

Estudi econòmic i també social i ambiental

Es tracta d’un estudi pioner que valora l’impacte d’una empresa en el territori, tenint en compte per primera vegada la contribució d’un operador de transport públic en termes socials i mediambientals. Per conèixer aquest valor social integrat de TMB s’ha quantificat d’una banda el valor econòmic (l’impacte que té en l’economia en termes de renda i ocupació) i també el valor social i ambiental (l’estalvi generat en externalitats negatives per a la societat en conceptes com ara la congestió, la contaminació, els accidents i el fre al canvi climàtic, entre d’altres).

Amb la seva activitat, TMB va generar el 2019 un valor econòmic de 1.394 milions a l’àrea metropolitana de Barcelona, l’1,02 % del PIB de la regió, i de 1.689 milions d’euros a tot Catalunya, el 0,67 % del PIB català. Quant a llocs de treball, van ser 22.899 a l’àrea metropolitana i 27.887 a tot Catalunya, l’1,33 % i el 0,802 % respectivament. Això vol dir que l’ocupació generada multiplica per 3,3 la dimensió de la plantilla directa (8.457).

Pel que fa a l’impacte social i ambiental, s’ha estudiat l’estalvi generat per TMB en externalitats, és a dir, el conjunt de costos no pagats per l’usuari final que es generen a partir de l’ús dels mitjans de transport i que tenen repercussió en tota la societat. Així, s’ha determinat que el servei prestat per TMB representa anualment un estalvi en externalitats de 706,5 milions d’euros. Aquest és el cost addicional que suportaria la societat si TMB no existís, segons l’estudi.

368,8 milions d’euros públics el 2019

Així, l’any 2019 TMB va rebre en concepte de prestació de serveis 368,8 milions d’euros, i va generar una riquesa a la societat de Catalunya de 2.395,6 milions d’euros, dels quals 1.689,1 corresponen a l’impacte econòmic i 706,5, a l’impacte social i mediambiental. Cada euro aportat dels fons públics va generar per tant 6,5 euros com a retorn a la societat.

Per aquest motiu, l’estudi conclou que, addicionalment a la prestació del servei de transport als ciutadans (627,4 milions de viatgers l’any 2019), l’activitat desenvolupada per TMB “retorna amb escreix les aportacions que rep” i queda demostrat el seu “rellevant efecte dinamitzador de l’economia”, especialment dins l’àmbit de Barcelona i la seva àrea metropolitana.