Aquest diumenge entra en vigor la nova llei de registre de jornada, a partir de la qual les empreses estaran obligades a enregistrar les hores d’entrada i de sortida de tots els seus treballadors. Per aquest motiu, els empleats estaran obligats a fitxar per tal que quedi constància de les hores que passen diàriament al seu lloc de feina.

La mesura s’aplicarà a tot l’Estat espanyol i, des del govern de Madrid, asseguren que l’objectiu és poder comptabilitzar les hores extraordinàries que fan els empleats (el 2018 gairebé la meitat no van cobrar les hores extres treballades). També poder detectar els casos d’aquelles persones que treballen menys hores de les que estableix el seu conveni o contracte laboral.  La normativa haurà de ser implementada a totes les empreses, independentment del seu sector o nombre de treballadors.

Interrogants al voltant de l’efectivitat de la mesura

Si bé la finalitat principal de la llei és evitar una situació fraudulenta en què els treballadors no vegin una recompensa econòmica per les hores extraordinàries que treballen, molts experts han posat en dubte la nova normativa. Tot i que la majoria comparteix que existeix una necessitat de regular les hores extres dels treballadors espanyols, han formulat un seguit d’interrogants al voltant de la última proposta de l’Estat.

Jordi Garcia Viña, expert en relacions laborals de la Universitat de Barcelona, entén que “no es tracta d’una mesura plenament efectiva si considerem les dinàmiques de treball del segle XXI“. Garcia Viña assegura que el fitxatge de les hores d’entrada i sortida és una visió molt clàssica i quasi antiquada, que no respon a situacions laborals tan habituals actualment com el teletreball, els viatges per feina, la conciliació de la vida laboral i familiar o, fins i tot, els àpats durant la jornada laboral.

Sancions de fins a 6.250 €

La normativa es regularà a partir de sancions, que s’aplicaran a aquelles empreses que no implementin la nova llei en el seu funcionament regular. Aquestes multes, que oscil·laran entre els 626 i els 6.250 €, no s’implementaran immediatament. Des del Ministeri de Treball va anunciar-se la setmana passada que, tot i que la llei entri en vigor aquest diumenge, s’establirà un període de gràcia sense sancions. Garcia Viña creu que aquesta temporada sense represàlies és “positiva per poder resoldre els interrogants que genera la nova llei i veure’n la viabilitat, però també efectivitat“.