Motius per estar orgullosos dels atractius de Barcelona, i un toc d'alerta per la massificació turística. Els turistes aproven, i amb molt bona nota, la seva estada a Barcelona: la valoració general de la ciutat és de 8,6. L'arquitectura i la cultura de la ciutat superen aquesta puntuació, mentre que el nivell de soroll i la qualitat de l'aire són els factors que es queden amb una marca més curta. Ara bé, l'enquesta obliga a posar sobre la taula el debat sobre la massificació. "Hi ha molts turistes aquí, tothom ve aquí, és divertit." "Durant el dia, sí, i durant la nit, també. Hi ha molta gent." "Venim d'Islàndia, no estem acostumats a tanta gent. Però hi ha menys gent de la que pensàvem." Un 58 % dels turistes enquestats creuen que a Barcelona hi ha massa gent per fer visites. Un resultat que el govern creu que legitima el seu punt de vista sobre el turisme. AGUSTÍ COLOM, regidor d'Empresa i Turisme "La posició del govern: el turisme no s'ha d'abrodar per promoció sinó per governança. Ens permetrà seguir tenint una Barcelona atractiva." Gairebé la meitat dels turistes que s'allotgen a la ciutat ho fan en hotels, mentre que un 16% prefereixen fer-ho en un pis turísitc o en cases d'amics i un 10% ho fan en hostals. Dels que trien el pis, més de la meitat no s'han preocupat de saber si funciona de forma legal o no. AGUSTÍ COLOM, regidor d'Empresa i Turisme Necessitat de treballar en origen. Campanya turística als origens. Cal que els turistes s'impliquin. I encara un parell de dades més sobre el perfil dels visitants de Barcelona. De mitjana es gasten uns 880 € entre transport, allotjament i menjar, i més d'un 52 % ja havia visitat la ciutat anteriorment.

El perfil del turista és un home (60,4 %) de 37,7 anys amb nivell socioeconòmic mitjà (74,8 %) procedent d’un altre estat de la Unió Europea que visita Barcelona per motius d’oci. L’enquesta, que no és el primer any que es fa, detecta un augment lleuger durant els darrers anys del percentatge de turisme d’oci, és a dir, un descens continuat del percentatge de persones que visiten la ciutat per motius professionals: si el 2009 eren el 40 % del total dels turistes, el 2015 en són el 35,7 %. D’aquests, el 35,1 % són del sector sanitari i educatiu, i el 13,5 % treballen en telecomunicacions (serien, doncs, bona part dels assistents al Mobile World Congress). En tot cas, prop del 78 % dels turistes professionals marxen amb la intenció de tornar-hi durant els propers tres anys per vacances. La nota general que posen a la ciutat és d’un 8,6, però la valoració és una mica més baixa si se’ls demana pel soroll (6,8), la qualitat de l’aire (7,6) o l’accessibilitat (7,8).

Què venen a fer els turistes a Barcelona? Quan se’ls pregunta, el 18,2 % volen anar a la platja o passejar-hi; l’11,6 % visiten museus i el 10,6 % van a comprar o a veure botigues. El 4,2 % tenen interès a assistir a concerts, teatres o esdeveniments culturals, tot i que només per al 2 % és aquest el motiu principal del viatge. El 2,4 % dels enquestats arriben a Barcelona perquè embarquen o desembarquen d’un creuer.

Dins del 16,2 % de visitants que s’estan en un habitatge d’ús turístic, el 46,7 % declara que sap que l’allotjament compleix les normes legals de la ciutat, tot i que només el 19,2 % ho ha comprovat amb el número de certificació. Els turistes estrangers s’allotgen proporcionalment més en habitatges d’ús turístic que no pas els procedents de la resta d’Espanya, mentre que els espanyols s’allotgen proporcionalment més en cases d’amics que no pas els estrangers.

Volar a Barcelona i moure-s’hi en metro

El principal mitjà de transport per arribar a Barcelona és l’avió (75,9 %), amb un cost mitjà de 285 euros per persona. La despesa total del viatge, amb una durada mitjana de gairebé cinc dies, s’enfila fins a prop dels 880 euros per persona, dels quals el 32,5 % corresponen al viatge, el 30,4 % a l’allotjament i la resta a la manutenció, el transport intern, les compres i activitats diverses.

Per a més del 62 % dels turistes, el metro és el principal mitjà de transport a la ciutat. Cap a on van? La gran majoria tenen la intenció de visitar les zones del centre, la Sagrada Família, la Barceloneta, el Born i les platges. Concretament, el 25 % dels turistes volen visitar el Camp Nou; el 24 % volen entrar a la basílica de la Sagrada Família; i el 13 % accediran al Parc Güell. La majoria no surten de la ciutat de Barcelona, però el 14,6 % sí que es desplacen a altres destinacions catalanes, com Montserrat, Sitges, Girona o Figueres.

La diagnosi per dissenyar un pla

Entre el març i el desembre de 2015, l’empresa GESOP va enquestar al carrer 6.000 turistes que pernoctaven a la ciutat. Alguns dels resultats d’aquesta enquesta ja es van incloure a l’Informe d’activitat turística que es va presentar al juliol al Consell Turisme i Ciutat, en el marc dels treballs per elaborar el nou Pla estratègic de Turisme 2016-2020.

El regidor d’Empresa i Turisme, Agustí Colom, destaca que “hi ha un turisme de masses que té efectes sobre els residents, que són la nostra màxima prioritat, i sobre la pròpia percepció dels turistes”.

Des de l’Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible, Daniel Pardo s’indigna perquè la massificació turística només preocupi a determinats sectors quan resulta un problema per als mateixos turistes, i no davant del rebuig que produeix en molts barris per part dels veïns.