restaurants cap d'any

L’escenari que dibuixen els restauradors a curt i mitjà termini és alarmant. Una enquesta feta als empresaris del Gremi de Restauració de Barcelona al final del confinament per la covid-19 indica que el 56 % dels locals creuen que hauran de reestructurar la plantilla per ajustar-se a la càrrega de treball actual i garantir així la seva continuïtat.

Els governants “no són conscients” de la gravetat de la situació

L’enquesta també conclou que sis de cada 10 restauradors creuen que els poders públics no són conscients de la gravetat de les conseqüències en l’àmbit econòmic que la crisi sanitària està produint. Roger Pallarols, director del Gremi, assegura que “els ERTO poden fer-nos pensar que el cop no ha estat tan dur”, però l’enfonsament de la restauració i l’economia local “avança a passos de gegant” i “obligarà totes les administracions a adoptar noves mesures excepcionals“.

El venciment dels ERTO actuals, el 30 de setembre, podria, segons el Gremi, marcar l’inici d’una tardor molt negativa en termes d’ocupació. Preguntats sobre les expectatives durant els propers mesos, el 38 % dels enquestats reconeix haver-se plantejat tancar definitivament l’empresa.

Negociar els lloguers dels locals

Segons aquesta enquesta, únicament un de cada tres restauradors ha aconseguit arribar a un pacte amb la propietat de l’immoble. Asseguren que la majoria dels arrendadors han seguit cobrant el lloguer “aliens” a la crisi. El sector creu que el govern de l’Estat i la Generalitat han de dissenyar mecanismes d’excepció per ajustar els lloguers a “un nou context econòmic”.

Les dades de l’EPA del segon trimestre del 2020 confirmen la destrucció de llocs de treball en l’àmbit de la restauració. A Catalunya, un de cada quatre treballadors del sector ja han perdut la seva feina de manera definitiva.