L’Institut Municipal de Mercats ha convocat els concursos públics per adjudicar les pròximes fases de les obres de remodelació dels mercats de Sant Antoni i del Ninot. La nova inversió prevista en aquests dos mercats del districte de l’Eixample supera els 40 milions d’euros.

Al Mercat de Sant Antoni, s’invertiran 20,5 milions d’euros per construir-ne la nova estructura soterrada. Els murs perimetrals ja estan fets, però les obres al subsòl es van haver d’aturar en trobar-hi una part de la contraescarpa de l’antiga muralla de la ciutat. Aquesta troballa arqueològica ha obligat a endarrerir uns mesos les següents fases de la remodelació del mercat i a modificar el projecte del Taller d’Arquitectura Ravetllat-Ribas per reduir l’espai útil sota terra. Un cop acabi l’excavació arqueològica, previsiblement abans de finals d’any, la nova fase de les obres podria començar el primer trimestre de l’any vinent i durarà aproximadament 26 mesos.

Pel que fa al Mercat del Ninot, les obres licitades ara duraran també dos anys i costaran 20,3 milions d’euros. Es tracta de la tercera i última fase de la reforma d’aquest mercat. El projecte de remodelació, que signa l’arquitecte Josep Lluís Mateo, preveu rehabilitar tot l’edifici, inclosa la coberta, i construir-hi a sota un aparcament per als clients del mercat, a més dels serveis i la logística de càrrega i descàrrega de mercaderies, magatzems i l’espai de brossa.