La covid-19 ha empitjorat la qualitat de vida dels fisioterapeutes i els ha dificultat la possibilitat de conciliar la vida laboral amb la familiar. Aquesta és la principal conclusió de l’enquesta que ha fet el sindicat d’infermeria SATSE entre els professionals de fisioteràpia de tot l’Estat.

Baixa 2,5 punts la qualitat de vida

Segons l’estudi, abans de la crisi sanitària les condicions laborals d’aquest sector no eren bones, però amb l’arribada del coronavirus encara s’han deteriorat més. L’enquesta posa de manifest la puntuació que donen els fisioterapeutes a la seva qualitat de vida. Ara obté un cinc, 2,5 punts menys que abans de la covid-19.

Problemes de conciliació

Els professionals del sector també han notat més dificultats per conciliar la vida laboral amb la familiar. Un 20 % dels enquestats amb fills assegura que s’ha trobat problemes a l’hora de trobar algú que se’n pogués fer càrrec mentre treballava i un de cada tres diu que no se’ls ha facilitat un canvi de torn per poder conciliar.

Poc material i de poca qualitat

Sobre les mesures de seguretat a la feina,  3 de cada 10 professionals suspèn la quantitat i la quantitat del material que van tenir a l’abast durant les setmanes que va durar l’emergència sanitària. A més, un 60 % dels enquestats denuncia que va haver de reutilitzar màscares FPP-2 o FPP-3 per atendre persones afectades pel coronavirus.