Volen la regularització del sector i que el conveni incorpori els mecanismes de la llei de conciliació laboral. Demanen homogeneïtzar els convenis i els salaris de les quatre províncies, i que el salari mínim sigui de 1.000 euros. Els sindicats fan una crida a l’administració, principal contractant d’aquests serveis, perquè prevalgui la qualitat i no el preu a l’hora d’adjudicar els concursos.