La concentració, tot i que no ha tingut cap afectació per als passatgers,  s’ha fet a 25 aeroports europeus més en una jornada europea contra l’excés de feina i la fatiga d’aquest col·lectiu.

Segons un estudi encarregat per la Unió Europea, un de cada quatre accidents aeris són causats pel cansament del pilot, que comporta falta de concentració i capacitat de reacció, especialment en les fases crítiques del vol com són l’enlairement i l’aterratge. El mateix estudi recomana restringir les hores anuals de vol dels pilots a la meitat, de 1.800 a 900, com permet ara l’Agència Europea de Seguretat Aèrea.