RAMON ADELL, catedràtic d'economia financera de la UB "Se'ns salva, se'ns incrementa la factura, se'ns incrementa l'esforç i el que cal desitjar és que puguem donar la volta a això al més abans possible treballant amb un rigor que potser no hi ha hagut en determinades entitats fins ara." "No ens hauria d'estranyar gens que les properes setmanes ens trobéssim amb una sèrie de mesures que, si afectessin el ciutadà, com pot ser la concreció de la pujada de l'IVA, que ja està semianunciada; la concreció de la pujada d'impostos especials; retocs en les pensions, fins i tot, retocs en potser els sous del sector públic, i una gran reforma de l'Administració que seria necessària. Tot això és possible que ho vegem d'una forma més accelerada." "Espanya, com a Estat, ha faltat als seus compromisos i ha faltat moltes vegades a la veritat en comunicar les seves dades. No vam donar la xifra de dèficit correcta, després la vam haver d'esmenar. Després de tot això, hi havia comunitats autònomes que van sortir en el darrer moment dient que no, que s'havien equivocat, que el dèficit no era el que era, que era un altre de molt superior. I a això, només hi va faltar l'episodi de Bankia." "Què és el que s'espera que passi? El que s'espera que passi és que aquesta recapitalització dels bancs faci que puguin tornar a fer la seva feina, que puguin tornar a fer el que és típic del negoci bancari que és rebre i donar diners, injectar flux financer a l'economia, que puguin tornar a tenir una posició de confiança als mercats internacionals i que, fet això, aquest capital que s'ha injectat als bancs (d'una o altra forma, que encara no està clar com es farà) doncs pugui tornar a l'Estat perquè pugui tornar aquest préstec." "A mi em fa l'efecte que els mercats valoraran positivament aquest pas endavant. Es dóna tranquil·litat, Espanya com a país problemàtic deixa de ser-ho i s'inicia un camí d'ajustos. De fet, l'acord que hi ha hagut segurament entre el Govern espanyol i l'Eurogrup ha sigut focalitzar l'ajut en el sector financer perquè no es veiés com un ajut d'Estat, com un rescat als anteriors, igual al de Grècia, igual al d'Irlanda." "Al final, l'objectiu últim de tot això és que la prima de risc d'Espanya com a país baixi i que les entitats financeres puguin tornar a fer el que és la seva activitat habitual. Recuperarem la situació de crisi si som capaços de fer créixer les empreses, si som capaços de generar ocupació, si som capaços d'exportar més. I això només ho farem si el flux de crèdit del banc torna a fluir."