Amb el primer premi, el de “serveis eficients” , la fira de Miami ha fet palesa la bona combinació del pilotatge amb la gestió de serveis i l’atenció al client que es fa al port de Barcelona. Amb el guardó “millors connexions d’embarcament i desembarcament” s’ha reconegut que a la ciutat hi ha unes bones instal·lacions per al passatge, i que els serveis portuaris i de logística són eficients. I finalment, amb el tercer premi al “millor destí de port base” ha quedat clar que Barcelona té una bona combinació de tres ingredients bàsics per al turisme: atractivitat, oferta hotelera i connexions de transports.