AURORA HUERGA, secretària general de la Federació de Serveis Privats de CCOO de Catalunya "El que demanem és el compliment del conveni. Nosaltres tenim el conveni de neteja d'edificis i locals de Catalunya signat fins al 31 de desembre del 2013 i aquest any tocava fer la revisió salarial. La revisió salarial era del 2,465% i les patronals s'han negat a complir el conveni. El que fem avui és una mediació davant del Tribunal Laboral de Catalunya per tal d'arribar a un acord perquè signin les taules salarials. Si no és així començarem a fer conflictes col·lectius i no descartem cap mobilització perquè compleixin el conveni col·lectiu que està signat i en vigor. El que li demanem a la patronal és que això que va signar és la seva obligació complir-ho i sinó que no signi. I per tant, si les coses vénen mal donades vénen per a tothom i sobretot per a la gent que està cobrant un salari com és el d'aquest conveni."

Les dues patronals del sector de la neteja, ASPEL i ASCEN, s’han reunit amb els representants de CCOO i UGT al Tribunal Laboral de Catalunya per mirar de trobar un acord davant l’incompliment del conveni signat entre 2010 i  2013.

La Comissió Paritària del Conveni de neteja d’edificis i locals de Catalunya ja va celebrar el juny passat una reunió en què no es va arribar a cap acord. Segons els sindicats, les patronals es van negar a signar les taules salarials per a cadascun dels anys de vigència del conveni i que el 2013 preveien un augment equivalent al 85% de l’IPC.