En els darrers anys les empreses de creuers han deixat d'abastir-se amb aliments frescos de la nostra ciutat per fer-ho a altres ports d'Europa. ADRIANO PÉREZ, president de Barcelona Europe Supply "Antes cargaban aquí y nosotros encantados, y ahora las navilieras han decidido ir a Italia por los motivos que fuere." Ho ha explicat avui un provisionalista, l'enllaç entre les navilieres i els proveïdors dels subministraments. Fins i tot en ocasions es transporten productes de Mercabarna cap a un altre port europeu i allà es carreguen a bord. Preguntats altres provisionalistes per les raons... JORDI TORNÉ, conseller delegat de Transcoma Cruises "Yo no te voy a contestar esto. Ya te lo hemos dicho. Hay una serie de factores que estamos trabajando en ello, con la Autoridad Portuaria, y que es más que posible que se solvente, y como decía mi abuela, la ropa sucia se lava en casa." Malgrat que els actors implicats no en volen dir res, BTV ha pogut saber que el problema és la diferència de preu que hi ha en el servei d'estibadors. A Barcelona carregar un creuer és més car. A les navilieres els surt més a compte rebre el subministrament a altres ports com el de Civitavecchia, a Itàlia. Les parts implicades sí que han reconegut que fa temps que es negocia una solució. MAR PÉREZ, cap de Creuers de l'Autoritat Portuària de Barcelona "Se ha llegado a este punto por múltiples causas y obviamente sí que se trabaja en esta línea para poder recuperar lo que teníamos antes." "Hem de treballar individualment amb cada un d'ells per veure si tots aquests petits entrebancs, o grans entrebancs, treballar-los separadament per veure si les empreses troben un camí efectiu per posar el seu producte dins d'aquest circuit." A banda de negociar el preu del servei d'estibadors a la baixa, el canvi d'un contracte de subministrament requereix temps. Per això, tot fa pensar que el problema no es solucionarà fins l'any que ve.

“Abans carregaven aquí, i nosaltres encantats, i ara les navilieres han decidit anar a Itàlia pels motius que siguin.” Són les paraules d’Adriano Pérez, president de Barcelona Europe Supply, una de les macroempreses “provisionalistes” que subministren als creuers els productes que necessiten. El mateix reconeixen altres macroempreses del sector i, fins i tot, l’Autoritat Portuària. Ningú, però, no vol explicar-ne els motius.

La qüestió ha saltat a Mercabarna en la presentació d’un estudi que vol clarificar les perspectives de negoci que pot generar el sector dels creuers per a les empreses del sector de l’alimentació, amb la idea que es puguin convertir en proveïdores dels vaixells. Durant el debat posterior a la presentació de l’estudi, ha quedat clar que l’objectiu és difícil perquè hi ha “problemes pendents de resoldre” que ho dificulten i a preguntes dels periodistes, tampoc no s’han volgut concretar. Sí que coincideixen tots els agents implicats en el fet que s’està intentant resoldre. Fins i tot, la cap de Creuers de l’Autoritat Portuària, Mar Pérez, ha reconegut que “s’ha arribat a aquest punt per múltiples causes i es treballa en la línia per poder recuperar el que teníem abans, però de vegades les coses requereixen un temps, constància…”

Ara bé, segons ha pogut saber BTV, la qüestió de fons rau en el preu dels serveis d’estibadors. Segons les fonts consultades, més elevades que en altres ports europeus. Fins i tot, en ocasions es transporten productes de Mercabarna cap a un altre port europeu i allà es carreguen a bord. Un d’aquests ports és el de Civitavecchia, a Itàlia, un conflicte sobre el que ja s’està treballant des de fa temps i per la qual s’estan cercant solucions. Els canvis en els contractes de subministrament, però, requereixen temps. Per això, tot apunta que el problema no se solucionarà abans de l’any que ve.