El preu del metre quadrat de nova planta del juny ha variat només 15 euros respecte al que es pagava al gener. Un metre quadrat de nova edificació val 5.457 euros. Aquesta xifra ha baixat un 6,8% si es compara amb les dades de 2009.

Durant el primer semestre d’enguany, el preu dels pisos de segona mà ha baixat un 2,9% però en referència als preus de 2009, es paga un 1,1% més.

L’estudi Barcelona Economia preveu que l’ajust del preu dels pisos s’allargarà més en el temps i serà més pronunciat del que es calculava.