La data per inaugurar el nou Mercat dels Encants s’ha anat posposant en el temps. Les fortes pluges del 8 de juny van posar de manifest que la coberta presentava problemes de drenatge i van aturar l’obertura de les noves instal·lacions just una setmana abans de la data prevista. Fa dues setmanes van començar els treballs de reparació per dotar la coberta de nous dispositius de captació que assegurin una correcta incorporació de cabals d’aigua als baixants. L’arribada de l’acer inoxidable per reforçar els 18 dels 43 pilars de l’edifici és el que havia de marcar si el mercat es podria obrir el 18 o el 25 de setembre.

Un cop valorada l’evolució de les feines de millora i arranjament del nou edifici, previstes finalment per a mitjan setembre,  l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona ha comunicat als paradistes del Mercat dels Encants que la millor data d’obertura del mercat és el dimecres 25 de setembre.

El darrer dia de mercat a l’emplaçament actual serà el dissabte 21 de setembre i a partir d’aquest moment ja es prepararà el trasllat definitiu de les botigues i parades al nou emplaçament.