T-Systems va ser la primera empresa en ubicar la seva seu corporativa al 22@ Business Park l'any 2001. Nou anys després, quan encara no s'ha enllestit la primera etapa, el grup promotor Castellví iniciarà la segona fase del complex de negocis a l'illa situada just al davant del que va ser l'embrió del 22@ Business Park. Seran tres els nous edificis d'oficines que es construiran a l'illa delimitada pels carrers de Tànger, Ciutat de Granada, Sancho de Àvila i Badajoz. També es crearà un hotel situat a la cruïlla dels carrers de Bolívia i de Badajoz, al costat de la futura seu de la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions. JOAQUIM CASTELLVÍ, director general del Grup Castellví "Estem rebent molt bon feedback perquè aquest projecte és a dos anys vista i les empreses ja veuen les seves necessitats internes per omplir aquests edificis i instal·lar-se en aquest districte d'innovació". El creixement del 22@ és constant, només durant el primer semestre de 2010 shan instal·lat 90 noves empreses al districte. EVA SUBIRÁ, directora de la delegació d'Aenor a Catalunya "Era lògic que vinguéssim aquí perquè el 22@ sestà convertint en el Parc Empresarial de futur a Barcelona". El 22@ representa el canvi d'una economia basada en la mà d'obra a una de basada en el coneixement, és per això que des del Grup Castellví consideren una aposta segura el districte tecnològic. JOAQUIM CASTELLVÍ, director general del Grup Castellví "Estem molt involucrats amb aquest districte perquè està aguantant molt bé. Considerem que és el moment d'intentar uns nous projectes per oferir als nostres clients un producte de molta qualitat per quan sortim de la crisi". La segona fase del 22@ Business Park també preveu la construcció d'habitatges socials per part de l'Ajuntament a la cruïlla dels carrers de Ciutat de Granada i de Sancho de Ávila.