L’Ajuntament de Barcelona ha presentat el matí d’aquest dimarts dues guies adreçades a la millora de la inserció laboral de les persones trans. La primera està dirigida als serveis tècnics d’ocupació per ajudar a la recerca de feina dels treballadors i treballadores trans. La segona guia està destinada a empreses i administracions per tal que puguin elaborar protocols que ajudin la persona treballadora a fer la transició de gènere al mateix lloc de feina. L’objectiu és que la persona pugui fer el canvi amb comoditat i seguretat respecte a la resta de l’empresa.

Explicar a les empreses que un candidat és trans

La Guia per millorar l’ocupabilitat de les persones trans pretén oferir eines al personal dels serveis d’ocupació per atendre d’una manera més ajustada les necessitats específiques amb les quals es troben algunes persones trans en la recerca de feina, en la incorporació al mercat de treball o en el manteniment d’un lloc de feina.

Alguns dels aspectes que la guia tracta són la situació de les persones trans en el mercat de treball i en les dificultats del col·lectiu en la inserció laboral a causa de la discriminació i la invisibilitat que pateixen. La guia també recull pautes per a la intermediació i la cerca d’empreses en què s’aborden diversos aspectes com fomentar la contractació de les persones trans. Per exemple, la guia dona eines per decidir quina tipologia d’empresa és l’adequada per proposar el perfil laboral d’una persona trans o com comunicar que la candidata o el candidat és una persona trans.

Protocols per seguir treballant mentre es fa el canvi de gènere

La segona guia ofereix instruments a empreses i administracions per afavorir que les persones treballadores que volen iniciar una transició de gènere no abandonin la feina durant el procés. D’aquesta manera contribueix a fomentar l’estabilitat laboral de les persones que volen iniciar el procés de transició i, alhora, que les organitzacions no perdin talent i guanyin en diversitat.

La “guia per elaborar protocols de transició de gènere al lloc de treball” pretén fomentar la inclusió de protocols de transició de gènere en les organitzacions, oferint eines per elaborar-los, i aportar informació per saber com gestionar i acompanyar la transició de gènere d’un treballador. La idea és que cada organització adopti íntegrament les idees que recull aquest document o les pugui adaptar en funció de les seves necessitats.

Les guies han estat elaborades pel Grup de Treball Ocupació i Persones Trans de la Xarxa de Municipis LGTBI de Catalunya, de qui és membre l’Ajuntament de Barcelona i està formada per més d’una cinquantena d’ajuntaments de Catalunya. La xarxa treballa per fomentar que es garanteixin el respecte a la pluralitat d’expressions de gènere i a les diverses orientacions afectives i sexuals i la defensa de la igualtat.