El mes de març ha acabat amb 87.760 aturats a Barcelona. La xifra representa una davallada del 0,38 % respecte a les dades obtingudes al febrer. Tot i ser una baixada molt tímida, la caiguda és més acusada si ho comparem amb el mes de març de 2015, ja que representa un 12,04 % menys de persones registrades a les llistes del SOC.

A la província de Barcelona, el nombre d’aturats ha disminuït en 52.717 persones, un 12,5 %, en un any. Per sectors, la baixada en el nombre d’aturats a la província es concentra majoritàriament en els serveis (-2.770). En canvi, és molt minsa en el sector de l’agricultura (-43). La indústria ha registrat 893 aturats menys i la construcció, 291.

A Catalunya, la província de Barcelona és la que ha registrat una baixada relativa més moderada. Girona i Tarragona han vist rebaixades les dades d’atur en un 5,5 % (-2.687) i un 5,2 % (-3.214) respectivament. El nombre d’aturats catalans s’ha situat per sota dels 500.000 amb 499.991, una situació que no es produïa des del juliol de 2009.

En àmbit estatal els 4.094.770, 58.216 menys que el mes anterior i 357.169 menys que el març passat, suposen una reducció del 8 % anual. Per comunitats autònomes, Catalunya lidera el rànquing de les que més aturats han perdut aquest mes (10.246). La segueixen el País Valencià (7.637) i Andalusia (6.543).