Diferents associacions i  plataformes de promotors i constructors han interposat un recurs contenciós administratiu contra la modificació del Pla General Metropolità (PGM) per a l’obtenció d’habitatge de protecció pública. La modificació, pactada per l’Ajuntament i la Generalitat el mes de desembre del 2018, preveu que la nova construcció d’edificis o aquells als quals es practiqui una gran rehabilitació, de més de 600 metres quadrats, destinin un mínim del 30 % del sostre edificable a habitatge de promoció pública.

Una norma contrària a la llei

Segons els demandants ni la legislació urbanística estatal ni la catalana no permeten a l’Ajuntament de Barcelona regular en aquesta matèria. Totes dues lleis exclouen, diuen, la possibilitat d’imposar una càrrega del 30 % mínim d’habitatge de protecció pública i això, afegeixen, atemptaria contra les condicions bàsiques del dret de propietat.

Conseqüències econòmiques

Les diferents associacions i plataformes denuncien que l’Ajuntament de Barcelona justifica la normativa del 30 % perquè la ciutat es troba en una situació d’emergència d’habitatge, però asseguren que el consistori és, ara mateix, titular de 187 solars amb capacitat per a prop de 7.000 habitatges de protecció pública i que tots encara estan pendents d’edificar.

Els denunciants asseguren que el valor del sòl i les edificacions, amb l’entrada en vigor de la modificació del PGM de l’Ajuntament, tindrà una disminució entorn del 26 % de mitjana.

També denuncien que en els casos del 30 % aplicat a les grans rehabilitacions, en edificis de més de 600 m², comporta que la rehabilitació deixa de ser viable per a la propietat. Per tant, asseguren que la nova normativa tindrà efectes negatius sobre el teixit urbà perquè cap rehabilitació no serà econòmicament viable.

Demanen coordinació

Les entitats que han interposat el recurs contenciós administratiu contra la modificació del PGM demanen més recursos econòmics públics per poder gestionar els més de 73.000 habitatges protegits potencials que es podrien fer en les reserves de sòl de les qual disposa l’Àmbit Metropolità de Barcelona. Per aquest motiu demanen coordinació entre les administracions i més recursos econòmics per facilitar a les famílies l’accés a l’habitatge.

L’Ajuntament demana implicació als promotors i els constructors

El govern municipal ja ha anunciat que respecta la decisió tant dels constructors com dels promotors de recórrer a la justícia contra la modificació del PGM, però també afirma que la normativa ha estat avalada pels informes legals i que per tant estan molt tranquils. L’Ajuntament també anima el sector privat a implicar-se en l’aposta de ciutat per facilitar que els barcelonins puguin accedir a un habitatge assequible.