L’Ajuntament de Barcelona

ha admès que no sap què es fa en 16.393 locals comercials de la ciutat. La xifra representa el 20,3 % dels 80.553 establiments que hi ha a Barcelona i que s’han analitzat en el Cens de locals comercials 2019. En aquest estudi s’han detectat 61.558 establiments actius (un miler més que en el cens del 2016) i 2.602 locals buits, que representen el 4 % (el 2016 eren el 6 %).

El coordinador de l’estudi, Anton Queralt, ha reconegut que els més de 16.000 locals sense informació és una xifra considerable, sobretot perquè el cens del 2016 en va detectar 13.023. El treball de camp no va poder identificar-ne l’ús després de passar-hi tres vegades o més en horaris diferents i preguntar als veïns. Aquests locals es diferencien dels buits perquè aquests últims tenen cartells que els identifiquen.

La regidora de Comerç. Montserrat Ballarín, ha afirmat que a efectes de l’estadística, “aquests 16.000 locals no existeixen perquè no s’han pogut identificar”. Tot i això, ha explicat que l’Ajuntament encreuarà el cens amb altres dades com l’IBI o les llicències d’activitat per trobar-ne l’ús. Se sospita que puguin ser magatzems, aparcament o habitatge. Ballarín ha dit que des que es va suprimir l’Impost d’Activitat Econòmiques, els ajuntaments no saben què passa amb els locals.

Restaurants i bars, els més nombrosos

De tots els locals actius que ha analitzat el cens, 33.400 són establiments de serveis, 22.010 són comerços i els 6.148 restants tenen usos administratius, industrials o d’equipaments. Per activitats concretes,n l’establiment més nombrós a la ciutat són els restaurants (5.597), els serveis a empreses i oficines (3.464), els bars (3.290), els comerços de roba (3.158) i les perruqueries (2.659).

Per districtes, a l’Eixample és on hi ha més locals comercials (14.006), a molta distància de la resta. El segueix Sant Martí amb la meitat. Els establiments de restauració són més nombrosos majoritàriament per sota de la Diagonal i, en el cas de Ciutat Vella, representen un de cada quatre locals. A més, en aquest districte és on té més presència el comerç no alimentari (32 %).