La patronal Cecot situa en el 20 % el seguiment de la vaga d’aquest dimecres, 8 d’octubre. A més, segons un sondeig fet fins a les 11.30 h, l’aturada està afectant tots els sectors d’activitat en un percentatge semblant. Les empreses consultades també han remarcat la dificultat de molts treballadors per accedir als llocs de treball, com a conseqüència dels talls de carreteres i de vies ferroviàries que hi ha hagut a diversos punts.

Per sectors, en l’àmbit dels serveis el seguiment ha estat del 20 %, igual que en el cas de la indústria. Al comerç, el seguiment ha estat una mica més elevat, del 22 %. Pel que fa a la construcció, l’enquesta posa de manifest que no hi ha hagut seguiment de la vaga ni de l’aturada però que han tingut afectacions derivades dels talls de carreteres.

Els resultats del sondeig també fan palès que els motius del seguiment són diferents en funció del sector. En l’àmbit dels serveis, les causes principals són el tancament patronal (40 % dels enquestats) o bé un pacte entre empresa i treballadors amb motiu de l’aturada de país (40 %), mentre que en el 20 % dels casos restants, els empleats han exercit el seu dret de vaga. Pel que fa al comerç, el 100 % dels enquestats han abaixat la persiana per tancament patronal. I, en el cas de la indústria, els treballadors que no han acudit a treballar s’han acollit al dret de vaga en un 100 % dels casos.