decret llei habitatge
(ACN) La compravenda d’habitatges a la demarcació de Barcelona va caure un 26,8 % el juny, en comparació amb el mateix mes de l’any passat. Segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística es van concretar 3.176 operacions de compravenda d’habitatges. D’aquests, 629 eren nous i 2.547 eren de segona mà, mentre que 2.891 eren habitatges de venda lliure i 285, públics o protegits.

Caiguda generalitzada a Catalunya i Espanya

Al conjunt de Catalunya la compravenda d’habitatges es va enfonsar un 30,1 % al juny en comparació amb l’any passat. En total, es van formalitzar 4.493 operacions, la xifra més baixa en un mes de juny des del 2016. El descens va ser més significatiu a la demarcació de Tarragona, un 43 % menys. A Lleida les operacions immobiliàries es van reduir gairebé un 36 %. A Girona la caiguda és més moderada, d’un 30,6 %. Al conjunt de l’Estat, totes les comunitats van presentar taxes negatives en el nombre de compravenda d’habitatges al juny.

Més que al mes de maig

Tot i que la caiguda respecte el juny del 2019 és evident, la compravenda d’habitatges va ser lleugerament superior si la comparem amb el mes de maig. Aleshores el descens va ser gairebé del 48 %. En total, una baixada en les operacions immobiliàries que ja avançaven els experts arran del confinament per la crisi del coronavirus.