La patronal catalana considera que la caiguda dels treballadors públics “podria ser el començament d’un procés d’ajust que el sector privat ja ha fet des que va començar la crisi”. Tot i això, en el global de l’etapa 2007-2013, PIMEC assegura que els treballadors públics catalans han augmentat, especialment en sectors com l’ensenyament no universitari, la sanitat o les forces de seguretat.

Catalunya és la comunitat amb una menor proporció de treballadors públics per cada 1.000 habitants: un 40,7% respecte del 57,4% de la  resta d’Espanya, i al 79,6% d’Extremadura, la regió amb una ràtio més elevada. La patronal catalana conclou que si Catalunya tingués la mateixa relació de treballadors públics que la resta d’Espanya (455.000 en lloc de 307.000) la taxa d’atur baixaria quatre punts, fins al 20,5%.

Barcelona té 214.000 treballadors públics, fet que suposa el  69,6% del total de Catalunya, i és la província catalana on menys ha crescut el nombre de treballadors públics des de 2007 (+8,8%) i on més ha baixat el 2012 (-5,5%).