Per primera vegada en 10 anys, el transport públic no s’encareix amb l’inici d’any. El preu de bitllet senzill d’una zona es manté igual: costa 2,15 euros. La T-10, en canvi, baixa un 3,4% i passa a costar menys de 10 euros (9,95 €). La resta d’abonaments es congelen amb l’excepció de la T-Trimestre per als aturats, que se situa en 29,85 €. La tarifa del taxi, en canvi, tindrà un petit augment del 0,6%, tot i que l’abaixament de bandera no varia. A la majoria de peatges de les autopistes catalanes els preus també es congelen. A més, en les que depenen de la Generalitat, hi ha previstes reduccions de fins al 80% per a usuaris de pas freqüent. Un dels preus que més s’ha fet notar al carrer és el del gasoil, que s’ha rebaixat fins a apropar-se al llindar d’un euro per litre.

L’any comença igualment sense increment de tarifes en els serveis bàsics. El ministeri d’Indústria ha decidit congelar la part regulada del rebut de la llum, que correspon a la meitat de la factura. L’altra part es regeix pel preu de l’energia en el mercat que, segons les previsions, anirà a la baixa. El gas baixarà un 3,3% de mitjana, depenent de quina sigui l’empresa subministradora. Aquest descens es deu a l’abaratiment de la matèria primera. I el preu de la bombona de butà es congela en 17,5 euros. Això, almenys fins al mes de març, que és quan s’ha de revisar. L’única excepció d’aquest 2015 és el preu de l’aigua, que pujarà prop d’un 2,5% a tota l’Àrea Metropolitana.

Els segells de correus trenquen la tendència de baixada de preus i costaran un 10,5% més del que costaven el 2014. En conjunt, però, l’índex de preu al consum (IPC) ha baixat un 1,1 % respecte de l’any passat i encadena mig any de baixada.

El manteniment de bona part dels preus dels serveis bàsics coincideix amb la baixada de l’IRPF per part del Govern espanyol, que ha reduït els trams de set a cinc i ha rebaixat el percentatge de l’impost en alguns d’aquests trams com els de rendes de fins a 12.450 euros o els de més de 60.000 euros. A Catalunya, però, aquesta rebaixa no es notarà tant com a la resta de l’estat, ja que la Generalitat no ha modificat el tram català, que suposa el 50% del total de l’impost.