ÀLEX GOÑI, president del Gremi de peixaters de Catalunya "Tenim una volutnat ferma d'etiquetar, però ens trobàvem amb una dificultat afegida, que era traslladar de l'etiqueta al rètol tota la informació que portava. Estem intentant treballar per buscar un model que quan comprem, l'etiqueta mateixa del que comprem ens serveixi per posar sobre el gènere i només haguem de posar el preu. Seria per nosaltres facilíssim, molt més entenedor pel client." MERITXELL SERRET, consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació "El gran avenç amb aquestes etiquetes és que comencem a unificar la imatge, comencem a donar una visió clara de quin és el peix que surt de les nostres llotges, aquest peix que ens assegura tota la frescor i la qualitat, perquè està pescat el mateix dia o el dia abans. I que a més a més facilita la feina del nostre principal prescriptor que són els nostres peixaters que coneixen quina és la varietat i coneixen quina és la millor manera de consumir-los."

La campanya compta amb la col·laboració de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona, el Gremi de Peixaters de Catalunya i la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors, que difondran la iniciativa a través d’un tríptic informatiu per indicar als peixaters quina informació han d’incloure al costat dels productes. A més, es repartiran bosses de mercat entre els consumidors per difondre el logotip que indica que el peix és de llotja.

De fet, aquest és l’altre gran objectiu de la campanya: donar a conèixer el producte de proximitat. Els responsables volen que els consumidors prenguin consciència de les diferents llotges de les quals poden provenir els peixos que es pesquen a Catalunya però, sobretot, que distingeixin si el producte que compren és de proximitat o no. La flota catalana captura al voltant del 20 % de tot el peix fresc que es consumeix a Catalunya.

Informació obligatòria, informació extra
Per llei, qualsevol peix que es vengui al taulell d’una peixateria ha d’incloure el nom comercial i científic del producte, la zona de captura o cria, l’art de pesca, el mètode de producció, el preu de venda i si el producte ha estat descongelat. La campanya, però, vol que els peixaters vagin més enllà i incloguin conceptes com la data i la zona de pesca, el port de desembarcament o informació sobre al·lèrgens, entre d’altres.